Na tomto webu najdete 12 výukových aktivit propojujících témata z informatiky s tématy dalších předmětů tak, aby se nejednalo pouze o izolované informatické aspekty, ale aby žáci získali zkušenosti a objevovali nové koncepty o světě kolem nich a způsobech využití digitálních technologií prostřednictvím experimentů, diskuzí v pochopitelných a dostupných souvislostech.

Vyberte si oblast, která vás zajímá a v ní najdete 3 aktivity, které můžete použít ve výuce:

Tento projekt byl realizován v roce 2022 školou LABYRINTH - gymnázium a základní škola, s.r.o. s podporou Nadace Lilie a Karla Janečkových.